Psychoterapeuta Lublin

5 Views Comment Off

Kompleksowa pomoc psychologiczna
Kompleksowa pomoc psychologiczna oferowana przez psycholog Agatę Porębę – Chabros ukierunkowana jest do osób które zmagają się z różnymi trudnościami życiowymi. Z tego powodu, osoby, które czują, że w tej chwili nie radzą sobie ze standardowymi sytuacjami mogą zgłosić się do gabinetu psycholog Lublin, gdzie skorzystać mają możliwość z opcji pomocy takich jak: konsultacja psychologiczna, diagnoza psychologiczna, bądź psychoterapia. W czasie konsultacji, po pierwszej rozmowie psycholog wstępnie określa obszar trudności z jakimi boryka się klient. Na tej podstawie wyznaczony jest plan spotkań terapeutycznych. Jeśli klient zdecyduje się na wzięcie udziału w psychoterapii to zapewniony może być, że prędko spostrzeże zmianę we własnym zachowaniu. Psychoterapia w nurcie systemowym skierowana może zostać również do najbliższych klienta. Najważniejszym postulatem tej terapii jest zrozumienie całego systemu, co może przełożyć się na późniejsze relacje w rodzinie. Klienci którzy pojawiają się w gabinecie lubelskiej psycholog mogą też korzystać z diagnozy psychologicznej, obejmującej: diagnostykę sprawności intelektualnej, diagnostyki osobowości albo diagnostykę zaburzeń, zależnie od tego, czego wymaga określony przypadek. Diagnozy wykonywane są na równi dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dojrzałych. Jeżeli klient ma takie życzenie, to diagnoza może zostać zaprezentowana pisemnie, dla kolejnych konsultacji lub dla określonej instytucji.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa