Rodzaje atrakcji turystycznych oraz ich walory

67 Views Comment Off

Atrakcje krajoznawcze dzieli się na naturalne oraz antropogeniczne. Wartości naturalne wzbudzające zainteresowanie podróżników to przeważnie ciekawa rzeźba geologiczna, świat roślinny, zwierzęcy oraz krajobraz naturalny. By jednakże ponadprzeciętne miejsca stały się odwiedzane przez wędrowców, powinny być osiągalne. Szczyty górskie odnajdujące się daleko od cywilizacji, nawet jeżeli mają imponującą panoramę i zapierające dech w piersiach widoki, przenigdy nie staną się miejscem obleganym przez turystów. Turystyka pojawi się albowiem jedynie tam, w jakim miejscu będą spełnione warunki ku jej rozwojowi. Atrakcje antropogeniczne to wartości związane z życiem człowieka. Ma prawo to być zabytkowy budynek, budynek sakralny czy także miejsce związane z istotnymi wydarzeniami lub ewentualnie znaczącymi ludźmi. Obszerne zainteresowanie budzą także interesujące budowle architektoniczne zaprojektowane przez niezwyczajnych pracowników. Wbrew pozorom popularnością cieszą się też budowle wodne. Tamy i zapory są miejscem w szeregu przypadków odwiedzanym przez podróżnym, nawet wtenczas, kiedy nie stanowi to celu ich wycieczki. Atrakcje turystyczne dzielą się również na odnawialne oraz nieodnawialne. Walorami turystycznymi, które można łatwo odtworzyć jest na przykład miasteczko Disneyland. Obiektami nieodnawialnymi są zwykle dziełami przyrody. Z tego także powodu potrzebują one nadzwyczajnej opieki. Ruch turystyczny i indywidualne podróże narażają je na kiepskie zachowania turystów i wandali. Na szczęście duże ośrodki miejskie potrafią zabezpieczyć unikatowe obiekty i pomniki przyrody przed zniszczeniem.

About the author

Related Articles

Archiwa